Spacer

Vaaldriehoek Afbakeningspetisie / Vaal Triangle Demarcation Petition

 

Sê nee vir die beoogde samevoeging van munisipaliteite aan die Vaaldriehoek

STEUN DIE PETISIE EN NEEM BEHEER OOR DIENSLEWERING VAN U EIE DORP 

 VF Plus u diensleweringswaghondDie VF Plus bring dit onder u aandag dat die Gauteng LUR vir Plaaslike Regering, in samewerking met die Munisipale Afbakeningsraad in Gauteng, beoog om die plaaslike munisipaliteite van Lesedi, Emfuleni, Midvaal en Sedibeng Distriksmunisipaliteit, saam te smelt in een kategorie A munisipaliteit/metro of alternatiewelik Emfuleni en Midvaal plaaslike munisipaliteite saam te smelt in ‘n kategorie B munisipaliteit en Lesedi plaaslike munisipaliteit by Ekurhuleni Metro in te lyf.

 

Ondervinding het egter reeds bewys dat:

  

*   ons reeds onder swak dienslewering gebuk gaan; 

*   wanbesteding van belastinggeld in die onderskeie munisipaliteite aan die orde van die dag is;

*    waar munisipaliteite voorheen saamgesmelt het in Metrorade daar buitensporige hoë salarisse aan amptenare betaal word bv. die Stadsbestuurder van Tshwane Metro R3.25 m en Johannesburg Stadsbestuurder R3.23 m per jaar en die verwagting van ‘n verhoging van 20% per jaar word ook geskep;

*    daar enorme bedrae uitstaande skuld is bv. Emfuleni R2.5 miljard;

*   elektrisiteitsrekeninge verkeerdelik die hoogte inskiet en bykans onmoontlik raak om te herstel.

 

Die samesmelting van die munisipaliteite in een metroraad strek tot nadeel van alle gemeenskappe binne in u omgewing en moet gestuit word. Blote herverdeling van belastinghulpbronne bring geen welvaart in u omgewing.

 

Die onlangse sukses met die VF Plus Gauteng E-tol petisie met meer as 130 000 ondertekenaars, het bewys dat ‘n duidelike verset-boodskap van u as lid van die publiek, ‘n onmisbare bydrae gelewer het om saam met ander aksies en hofsake die proses te kon stuit. Die hersienningsaansoek word gedurende November 2012 aangehoor.


'n Voortydige verset teen die beoogde herafbakenings sou waarskynlik 'n beter kans op sukses bring as in die e-tol saga.

 

Die afbakeningsraad se regsprosesse het reeds begin en aktiewe publieke deelname is noodsaaklik.  Volgens die Plaaslike Regering Munisipale Afbakeningswet, Seksie 26, behoort gemeenskappe behoorlik ingelig te word oor voorgenome aksies en publieke vergaderings en moet op hoogte gehou word van enige verwikkelings.   

 

Die VF Plus beoog  om die petisie by die petisiekomitee van die Gauteng Wetgewer in te dien en ook as rugsteuning te gebruik vir ‘n aansoek in die Hooggeregshof indien nodig

 

Ons maak staat op u steun. Help ons om ons gemeenskap te dien.

 

Jaco Mulder LPW

VF Plus Leier Gauteng 

 

 

Say No to the Planned Merging of Municipalities in the Vaal Triangle

 Support the petition and take control of service delivery in your town

FF PLUS your service delivery watchdog

 

It is the FF Plus’s civic duty to inform you that the Gauteng MEC for Local Government, in collaboration with the Municipal Demarcation Board in Gauteng, plan to merge the municipalities of  Emfuleni, Midvaal and Sedibeng District Municipality  into a category A Municipality or Metro.  Alternatively, Emfuleni and Midvaal municipalities might be merged  into a category B municipality, while Lesedi local government will become one with Ekurhuleni  Metro.   

 

Experience has shown, however, that:

 

*         we already suffer from poor service delivery;

*        mismanagement of tax payers money is a daily occurrence;

*       it is common knowledge that  Government officials receive excessive salaries in metro municipalities, for example:  the Tshwane City manager receive R3.25 million annually, while the Joburg Metro City Manager take  R3.23 million home per year.  Furthermore, there is an expectation of a yearly increase of 20% on top of the already lucrative packages;

*       municipalities are plagued with massive amounts of outstanding debt: Mogale City is R612 million in the red, Randfontein owe R220 million, Westonaria R110 million, Merafong City was approximately R490 million in arrear in 2011, while the West Rand District Municipality debt comprise of more than R8 million; 

*        faulty electricity bills result in vast amounts of money being wrongly asked of consumers. The situation has escalated in such a way that it is almost impossible to rectify.

 

 The amalgamation of municipalities into a Metro is detrimental to all communities in your area.  This must be stopped. The redistribution of resources will not ensure prosperity in your area.

 

It is evident after the recent success of the FF Plus Gauteng E-toll petition (with more than 130 000 petitioners taking part in this action) that a clear message of resistance from members of the public, can make an immense difference.  This message of resistance, in conjunction with litigation and other actions, prohibited the government from executing its E-toll system.  

  

Public participation is of utmost importance, due to the fact that the Demarcation Board already started with litigation.  According to the Section 26 of the Local Government Municipal Demarcation Act, communities should be properly informed about planned actions and public meetings. 

 

We rely on your support.  Help us to serve your community.

 

Jaco Mulder MPL

FF PLUS Leader: Gauteng


 

 


 Teken asb die petisie / Please sign the petition
(word nie openbaar gemaak / not displayed publicly)
* verpligte inligting / required fields


 Handtekeninge / Signatures
Please login first to see the signatures.
Petitions by Great Joomla!

 

Copyright 2013 - myMunisipaliteit & the Freedom Front Plus hold copyright on all content on this site