Spacer

Maak 'n skenking / Make a donation

 

Die Vryheidsfront Plus veg teen munisipale herafbakening van verskeie munisipalegrense binne Gauteng. Hierdie afbakening is polities gemotiveerd en sal NIE die dienste van die areas wat geraak word verbeter nie. 

Om hierdie saak te beveg benodig ons u ondersteuning deur die petisie te onderteken om sodoende u teenkanting te toon teen die polities gemotiveerde afbakening. Dit sal ons 'n mandaat gee om namens u die saak te beveg teen die ANC regering in Gauteng. 

U finansiële steun word ook waardeer om hierdie saak te beveg. Oorweeg aub ‘n skenking van R7-50 deur ‘n SMS te stuur na 48508 met die sleutelwoord "GRENSE"


 

The Freedom Front Plus fights against the demarcation of various municipal boundaries in Gauteng.  This demarcation is politically motivated and service delivery in the affected areas will NOT improve. 

 We need your support to fight this politically motivated demarcation.  Show your objection and sign the petition.   This will give us, the FF Plus, the power to fight this ANC-led issue, on your  behalf. 

 Your financial support in this matter will be highly appreciated.  Please consider a donation of R7-50 via SMS by sending the keyword “GRENSE”  to  48508

 

Copyright 2013 - myMunisipaliteit & the Freedom Front Plus hold copyright on all content on this site